Impregneer transparant Waterbasis

EAN code
9509257453153
Gegroepeerde productitems
Product NaamAantalVerzending
Impregneer transparant watergedragen 2,5Ltr
€ 26,50

Transparante Impregneer Water gedragen is een hout verduurzamer welke nauwelijks de natuurlijke kleur van het hout beïnvloed. Deze blanke impregneer is heel makkelijk te kwasten of rollen over vele houtsoorten waaronder steigerhout, douglas of eiken.
Meer informatie
DescriptionTransparante Impregneer Water gedragen is een hout verduurzamer welke nauwelijks de natuurlijke kleur van het hout beïnvloed. Deze blanke impregneer is heel makkelijk te kwasten of rollen over vele houtsoorten waaronder steigerhout, douglas of eiken.
MerkCronolin
Type verfWatergedragen
Informatie

Transparante Impregneer watergedragen

Omschrijving

1-komponenten houtbeschermende , conserverende, watergedragen
impregneerlazuur.

Toepassing

Houtimpregneermiddel met preventieve bescherming tegen hout
aantastende organismen, buiten, voor hout. Let op !! is bestemd voor hout
w at niet in contact komt met de grond en constructiehout.

Kenmerken

Uitstekende UV blokkering, w aardoor het vergrijzingproces van hout w ordt
tegen gegaan.
De houtstructuur blijft zichtbaar en w ordt, afhankelijk van de houtsoort
geaccentueerd.
Bladdert niet af.
Geen scheurvorming en craquelé.
Conserverend en beschermend
Kan geforceerd gedroogd w orden ( 40° C)

Kleur

Semi-transparant

Glans

mat, bij meerdere lagen gaat glans omhoog.

Basisgegevens

Dichtheid : ca. 1,10 kg/l
volume-vaste stofgehalte : ca. 38 %
verdunner : w ater
stofdroog : 30 minuten
overschilderbaar na minimaal : 3 uur
overschilderbaar maximaal : onbeperkt
De basisgegevens zijn bepaald bij een temperatuur van 20° C en 50 %
relatieve vochtigheid. de droogtijden zijn bepaald bij een natte laagdikte
van 70 micrometer.

Houdbaarheid

Tenminste 12 maanden vanaf de produktiedatum, mits opgeslagen bij
een temperatuur tussen 5° C en 30° C in onaangebroken, originele verpakking.

Condities

De minimum-omgevingstemperatuur, vereist voor voldoende doorharding,
is 10 ° C. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3° C
boven het dauw punt liggen om condensvorming te voorkomen.

Verbruik

bij 30 micrometer, droge laagdikte : 12,7 m²/l
bij 40 micrometer, droge laagdikte : 9,5 m²/l
CRONOSTAIN WA 617
Pagina 2 van 2

Verwerking

Hot/airless-spray, airmix, luchtspuit, dompelen en Gieten
Standaard viscositeit van dit product is 90 seconden Dincup 4
Airless-spray en Air mix:
verdunning : w ater
percentage : ca. 5 %
spuitdruk : min. 120 bar bij airmix 60 bar
nozzle : min. 0,015 inch
Hot-airless : (40-45° C) onverdund
Luchtspuit:
verdunning : w ater
percentage : ca. 10 %
spuitdruk : min. 2-3 bar
nozzle : min. 1,2 mm
Dompelen : toevoegen ca. 20% w ater tot een
viscositeit w ordt verkregen van ca. 23 sec.
Dincup 4.
kw ast en roller
verdunning : w ater
percentage : ca. 5-10 %

Reinigen

gereedschap : verdunning water

Droging

Bepaald bij 30 micrometer nat, bij 20° C en een RV van 50 %.
stofdroog : 20 minuten
kleefvrij : 30 minuten
hanteerbaar : 2 uur
overschilderbaar : 3 uur
doorgehard : niet van toepassing

Opmerking

Maximale toelaatbare vochtigheid mag 16 + /- 2% bedragen.

Algemeen

Voornoemde gegevens w erden aan de hand van de nieuwste
ontw ikkelingen en verw erkingstechnieken samengesteld. Daar de
toepassing
en verw erking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technische merkblad
geen recht worden ontleend. Indien er gewerkt wordt onder
omstandigheden, die niet aangegeven w orden in dit merkblad, dient een
schriftelijke bevestiging van ons te w orden opgevraagd

Uitgave

CRONOLIN PAINT BV , POSTBUS 148, 8280 AC GENEMUIDEN

Merk verfCronolin